회사소개

제품

안내

고객지원

Company Overview

Product

Information

Support

Thông tin về công ty

Sản phẩm

Thông tin

Hỗ trợ chung

Zombie ZERO

Liên hiệp phân tích giữa thành phần phân tích lớp người dùng và lớp mạng ZombieZERO

Zombie ZERO

Giới thiệu về Zombie ZERO

Tấn công đe dọa thường trực cao cấp (Advanced persistent threat, APT) là loại hình tấn công được tội phạm mạng sử dụng tấn công liên tục vào các mục tiêu cụ thể bằng nhiều hình thức khác nhau (e-mail, web, v.v.) nhằm đạt được mục đích của mình.
Giải pháp phòng chống tấn công APT của Zombie ZERO là hệ thống phòng thủ kép dựa trên phân tích hành vi đồng thời ở lớp người dùng (Agent) và lớp mạng (Inspector).
Đây là một giải pháp bảo mật mới giúp phòng chống tấn công APT nhanh chóng và hiệu quả. Zombie ZERO mang đến sự an toàn bảo mật thông tin, giúp ngăn các hành vi đánh cắp dữ liệu và phá hoại hệ thống.

npcorePhân tích và phát
hiện lớp mạng
npcore
npcorePhát hiện và ngăn
chặn lớp người dùng
npcore
npcoreHệ thống phòng
thủ HAI lớp

Zombie ZERO Hệ thống phòng thủ HAI lớp

Hệ thống phòng thủ 2 lớp ZombieZERO, liên hiệp giữa thành phần phòng thủ lớp người dùng và hệ thống phòng thủ lớp mạng, có thể phát hiện và ngăn chặn mã độc nhanh chóng với độ chính xác cao

npcore

Phát hiện chính xác với sai số nhỏ

Hệ thống phòng thủ 2 lớp mạnh mẽ / Phán ứng tức thì với các nguy cơ bảo mật

Phát hiện và ngăn chặn mã độc tấn công từ hệ thống mạng

Zombie ZERO Đặc điểm của

Liên hiện phân tích giữa thành phần phân tích lớp người dùng và lớp mạng
 • Khả năng phát hiện với độ chính xác cao thông qua liên hiện phân tích giữa thành phần phân tích lớp người dùng và lớp mạng
 • Khả năng phân tích và phát hiện độc lập ở lớp người dùng và lớp mạng
 • Phát hiện và ngăn chặn mã độc vượt qua hệ thống phòng thủ lớp mạng trong trường hợp lưu lượng mã hóa hay từ các phương thức khác
 • Ngăn chặn phát tán lưu lượng có hại
Hệ thống phòng thủ HAI lớp
 • Đầu tiên, hệ thống phòng thủ lớp mạng đảm nhận việc xử lý các files thu thập, ở lớp người dùng việc phân tích và xử lý được thực hiện bởi Agent
Phân tích nhiều bước
 • Thành phần Anti-Virus engine phát hiện nhanh chóng mã độc đã được nhận biết, thành phần phân tích hành vi phát hiện mã độc chưa được nhận biết

Zombie ZERO Mô hình hệ thống

npcorenpcore

Thành phần phân tích và
phát hiện lớp mạng Zombie ZERO Inspector

 • Phân tích hành vi trên môi trường ảo
 • Phát hiện/ Ngăn chặn lưu lượng dữ liệu, các kết nối máy chủ C&C bất hợp pháp
 • Tạo mẫu cho các mã độc phát hiện được

Thành phần phân tích và
xử lý lớp người dùng Zombie ZERO Agent

 • Những hành vi độc hại được ngăn chặn bởi cơ chế phát hiện/ ngăn chặn dựa trên hành vi
 • Quản lý các tiến trình và điều khiển phát hiện/ ngăn chặn
 • Phát hiện/ Ngăn chặn Ransomware và thất thoát dữ liệu

Giám sát và quản lý
hệ thống Zombie ZERO ESM

 • Giám sát và vận hành hệ thống với bảng, biểu đồ trực quan
 • Tạo báo cáo và xem logs
 • Quản lý chính sách tập trung